Jak przygotować pliki...

Jak przygotować pliki...

1. Akceptowane formaty plików gotowych do naświetlenia:
PS (PostScript Level 1, 2 lub 3) oraz PDF (najlepiej w wersji nie większej niż 1.4)
zarówno rozbarwione na warstwy kolorystyczne (CMYK lub Pantone), jak i
kompozytowe. Dla technologii naświetlania CtF (lakier punktowy, sitodruk i inne)
prosimy o przygotowanie separowanych postscriptów. W wypadku prac zawierających
lakier punktowy prosimy o dostarczenie plików zarówno kompozytowych jak i
rozseparowanych. W wypadku plików rozseparowanych prosimy o uwzględnienie
zalewkowania.
Akceptowane formaty to tylko PDF i PS - w innym wypadku nie ponosimy
odpowiedzialności za jakość wydruków.
Wszelkie prace w innych formatach wymagają konsultacji z naszymi operatorami w celu
ustalenia ewentualnego zakresu prac podczas przygotowywania zlecenia do druku.
2. Warunki technologiczne przygotowywania prac:
2.1.) kolorystyka - zwrócić uwagę na zgodność kolorystyki w plikach z ustaloną z Biurem
Obsługi Klienta (pełny kolor, full color = CMYK, kolory z palety Pantone powinny
obejmować wyłącznie jedną z palet! Prosimy zwracać uwagę na jednoczesne
stosowanie kolorów Pantone o tej samej numeracji, lecz z różnych palet!!! Każdy z
nich to inny kolor przy naświetlaniu)
2.2.) format pracy - uwzględnić ewentualne spady (2÷3 mm więcej niŜ zakładany końcowy
format pracy po obrównaniu), odległość tekstu od krawędzi obcięcia pracy (np. w
ulotkach) powinna być nie mniejsza niŜ 3 mm, uwzględnić krawędzie łamania
papieru. Przykład: ulotka A4 format 210x297 mm netto, format brutto (ze spadami)
216x303 mm.
2.3.) dla prac zawierających więcej stron (oprawa zeszytowa lub broszurowa) prosimy o
przygotowywanie PDFów zawierających kolejno po sobie następujące, pojedyncze
strony pracy, tak aby ich kolejność odpowiadała ich rzeczywistej kolejności w pracy.
Prosimy o nie przygotowywanie plików PDF jako składki, bądź rozkładówki
2.4.) rozdzielczość dostarczanych plików - dla bitmap CMYK i Greyscale: 300 dpi, dla
bitmap mono: 300 dpi lub więcej
2.5.) dla plików PS i PDF format strony dla drukarki musi być większy od formatu netto
pracy co najmniej o wartości tzw. spadów, a najlepiej jakby był większy o ok. 25 mm
w kaŜdym z wymiarów, tak aby widoczne były znaczki formatowe i ewentualnie
pasery. Prosimy o niedodawanie skali kolorystycznych - są zbędne.
2.6.) przy naświetlaniu domyślne wartości rozdzielczości i liniatury w wypadku nie podania
przez klienta, to: 2400 dpi/ 175 lpi. Prosimy o niezadawanie żadnych wartości w
plikach postscriptowych!
2.7.) Dla prac kolorowych CMYK konieczne jest wykonanie próbnych wydruków
kolorowych (tzw. proofów) i ich akceptacja (podpis na tym wydruku) przez klienta
przed drukiem.
Prosimy o nieprzesyłanie plików produkcyjnych jako załączników w poczcie e-mail.
2.8.) Kontakt w sprawie szczegółów technicznych związanych z przekazywaniem plików oraz
podawanie linków do Państwaadresów FTP:
oferty@plusprint.pliprodukcja@plusprint.pl
tel. kom. 693 565 335 lub 693 337 037